منقل درب دار با فن برقی

چاپ
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.83 (12 Votes)

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

منقل های درب دار با فن برقی

F-104 33*63

در عرض 33 سانتیمتر تودر تو و طول 63 سانتی متر و با عمق 8 سانتی متر ساخته شده از ورق با ضخامت 0/5 میلیمتر

F-105 35*50

در عرض 35 سانتیمتر تودر تو و طول 50 سانتی متر و با عمق 8 سانتی متر ساخته شده از ورق با ضخامت 0/5 میلیمتر

F-106 30*50

در عرض 30 سانتیمتر تودر تو و طول 50 سانتی متر و با عمق 8 سانتی متر ساخته شده از ورق با ضخامت 0/5 میلیمتر

F-101 26*40

در عرض 26 سانتیمتر تودر تو و طول 40 سانتی متر و با عمق 8 سانتی متر ساخته شده از ورق با ضخامت 0/5 میلیمتر

F-102 26*50

در عرض 26 سانتیمتر تودر تو و طول 50 سانتی متر و با عمق 8 سانتی متر ساخته شده از ورق با ضخامت 0/5 میلیمتر

F-103 26*60

در عرض 26 سانتیمتر تودر تو و طول 60 سانتی متر و با عمق 8 سانتی متر ساخته شده از ورق با ضخامت 0/5 میلیمتر

Tags: ,
X

Right Click

No right click