منقل درب دار + فروش ویژه

چاپ
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.15 (10 Votes)

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

منقلهای درب دار درشش سایز

40*26 D-101

در عرض 26 سانتیمتر تودر تو و طول 40 سانتی متر و با عمق 7 سانتی متر ساخته شده از ورق با ضخامت 0/5 میلیمتر

50*26D-102

در عرض 26 سانتیمتر تودر تو و طول 50سانتی متر و با عمق 7 سانتی متر ساخته شده از ورق با ضخامت 0/5 میلیمتر

26*60D-103

در عرض 26 سانتیمتر تودر تو و طول 60 سانتی متر و با عمق 7 سانتی متر ساخته شده از ورق با ضخامت 0/5 میلیمتر

50*30DA-101

در عرض 30 سانتیمتر تودر تو و طول 50سانتی متر و با عمق 8 سانتی متر ساخته شده از ورق با ضخامت 0/5 میلیمتر

63*3DA-102 3

در عرض 33 سانتیمتر تودر تو و طول 63سانتی متر و با عمق 8 سانتی متر ساخته شده از ورق با ضخامت 0/5 میلیمتر

DA-103 35*50

در عرض 35 سانتیمتر تودر تو و طول 50سانتی متر و با عمق 8 سانتی متر ساخته شده از ورق با ضخامت 0/5 میلیمتر

Tags: ,
X

Right Click

No right click